Polityka prywatności

Unimil Sp. z o.o. powziął zamiar umieszczenia na swojej stronie najbardziej kompletnej i właściwej informacji, proponując internautom jakościową treść przekazu. Lecz może się zdarzyć, że przez nieuwagę, w treści strony lub proponowanych usług pojawią się błędy, za które z góry przepraszamy.

Unimil Sp. z o.o nie gwarantuje wystarczalności, ani poprawności zawartych informacji i proponowanych usług na stronie www.skyncondoms.com/pl i zastrzega sobie prawo do wniesienia poprawek w każdej chwili bez wcześniejszego zawiadomienia.

Unimil Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z zamieszczonych informacji i proponowanych usług na stronie www.skyncondoms.com/pl. Internauta sam jest odpowiedzialny za interpretowanie i korzystanie z tych treści i usług.

Całkowita dostępność oraz wydanie produktu zakupionego na stronie www.skyncondoms.com/pl podlega rozporządzeniu i wymaganiom dotyczącym zakupów przez Internet. Nie oznacza to również, że produkt jest dostępny we wszystkich krajach lub w przypadku zwiększonej sprzedaży w różnych krajach, ani że jego nazwa, opis, dane techniczne są identyczne z tymi, które podano na stronie www.skyn.com/pl-pl.

Każde uczestnictwo internautów w życiu serwisu musi być zatwierdzone przez zespół edytujący Unimil Sp. z o.o.. Unimil Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego usunięcia każdej informacji, która nie jest powiązana z poruszanym tematem lub jest w innym miejscu niż powinna być.

Każdy internauta wysyłający do Unimil Sp. z o.o. wiadomość ze strony www.skyncondoms.com/pl lub e-mail z informacjami dotyczącymi innowacji, pomysłów lub procesu produkcji, akceptuje możliwość wykorzystania powyższych informacji przez Unimil Sp. z o.o. w celach handlowych i/lub marketingowych, jak również służących rozwinięciu działalności, poprawieniu produkcji lub jej procesu. Nadawca informacji kierowanych ze strony www.skyn.com/pl-pl lub e-mailem do Unimil Sp. z o.o., odpowiada za treść i przekazane informacje, w tym również za ich poprawność i prawdziwość.

W żadnym wypadku, Unimil Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za treść informacji, produkty ani oferowane usługi na stronach www.skyn.com/pl-pl. Do internauty należy sprawdzenie podjętych decyzji odnośnie ochrony danych osobowych.

Unimil Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i bezpośrednie lub pośrednie straty, takie jak utrata klientów, jakikolwiek problem natury handlowej, zniszczenie wizerunku marki, słabe dochody, jak również wszelkie pozostałe szkody lub straty wyrządzone przez korzystanie z informacji lub usług ze strony www.skyncondoms.com/pl.

Dostęp a bezpieczeństwo

Oczywistym jest, że mimo wszelkich starań, przy specyfice Internetu Unimil Sp. z o.o. nie ma czasem możliwości zagwarantowania ciągłego dostępu do serwisu, jak również bezpieczeństwa przesyłania danych. Prosimy mieć na uwadze, że treści i usługi proponowane w serwisie www.skyn.com/pl-pl:

  • mogą być przerwane przez nas lub nie z naszego powodu
  • mogą zawierać błędy natury technicznej lub ludzkiej
  • mogą doprowadzić do utraty danych osobowych.


Ogólne rozporządzenie

Treści wszystkich ustaw oraz rozporządzeń są na bieżąco stosowane w Internecie. Internauci, korzystający z serwisu są zobowiązani do przestrzegania wszystkich ustaw i rozporządzeń:

  • Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym praw autora oraz własności intelektualnej i przemysłowej, każde całkowite lub częściowe powielenie treści dostępnych w serwisie www.skyncondoms.com/pl w celach komercyjnych jest zabronione bez zezwolenia Unimil Sp. z o.o.. Unimil Sp. z o.o. zezwala na kopiowanie zawartych informacji w celach niekomercyjnych, pod warunkiem, że na kopiach będą wspomniane prawa własności. Wymienione na stronie www.skyn.com/pl-pl marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do firmy Ansell Ltd. lub do jednej z jej spółek zależnych.
  • Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym przestępstw w Internecie, każda próba włamania się do systemu z danymi oraz każda próba całkowitego lub częściowego sfałszowania zawartych elementów podlega karze.


Unimil Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian tego rozporządzenia bez wcześniejszego zawiadomienia. Korzystając nadal z serwisu www.skyn.com/pl-pl, internauta akceptuje wprowadzone zmiany.