Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Niniejsza Polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkownika na podstawie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przez Unimil SP. Z.o.o. w związku z wizytą użytkownika na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.skyn.com/pl-pl/ (dalej zwanej:  „Witryną”) lub komunikacją z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu i naszych kanałów w mediach społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter i Instagram).

Jeżeli użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie, wtyczek społecznościowych i innych rodzajów technologii śledzących, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką plików cookie.

 1. KIM JESTEŚMY?
 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych przez spółkę Unimil SP. Z.o.o., ul. Kamienskiego 47, 30 - 644 Krakow, Poland (dalej zwaną: „LifeStyles”, „my”, „nas”, „nasz”). Użytkownik może się z nami skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem adres [email protected].

 

 • Zawarte w niniejszej Polityce prywatności odniesienia do przepisów ustawowych lub wykonawczych w sposób dorozumiany obejmują również wszelkie ewentualne zmiany do tychże przepisów ustawowych lub wykonawczych.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania według własnego uznania zmian i modyfikacji do niniejszej Polityki prywatności. Informacje o zmianach i modyfikacjach zostaną przekazane użytkownikowi za pośrednictwem naszej Witryny. Wszelkie dalsze korzystanie z naszej Witryny podlega wówczas postanowieniom zmienionej Polityki prywatności.
 • JAKIE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PRZETWARZAMY
  • Kiedy użytkownik korzysta z naszej Witryny lub kanałów w mediach społecznościowych, przetwarzamy:
 • dane techniczne takie jak informacje dotyczące urządzenia użytkownika, adresu IP, typu przeglądarki, lokalizacji geograficznej, systemu operacyjnego, czasów odpowiedzi strony, błędów pobierania;
 • dane przeglądania takie jak pełne jednolite lokalizatory zasobów (URL), strumienie kliknięć do, przez i z naszej Witryny (w tym daty i godziny), przeglądane lub wyszukiwane produkty, długość odwiedzin na poszczególnych stronach, dane o interakcjach na poszczególnych stronach (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszką), metody używane do wyjścia ze strony.
 • pozostałe dane, które użytkownik nam przekazuje, kiedy np. dokonuje rejestracji w celu korzystania z Witryny, dokonuje subskrypcji usług, wyszukuje produkty, składa zamówienia w Witrynie, uczestniczy w forach dyskusyjnych lub korzysta z innych funkcji mediów społecznościowych na naszej Witrynie, uczestniczy w konkursie, promocji lub ankiecie oraz zgłasza problemy z Witryną.

2.2      Kiedy użytkownik komunikuje się z nami, wypełniając formularz kontaktowy w Witrynie lub za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, faksu lub kanałów w mediach społecznościowych, przetwarzamy:

 • dane o jego tożsamości, które nam podaje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, preferencje i zainteresowania;
 • szczegółowe dane kontaktowe, które nam przekazuje, takie jak adres e-mail, adres pocztowy, kraj i numer telefonu (komórkowego);
 • treść wiadomości w postaci np. pytania lub reklamacji;
 • dane techniczne dotyczące komunikacji takie jak na przykład, z kim użytkownik komunikuje się po naszej stronie, data i godzina komunikacji lub numer telefonu użyty do połączenia się z numerem obsługi klienta;
 • wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik nam podaje.

2.3      Kiedy użytkownik bierze udział w ankiecie lub wypełnia kwestionariusz bądź uczestniczy w konkursie, przetwarzamy:

 • dane o jego tożsamości, które nam podaje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, preferencje i zainteresowania;
 • szczegółowe dane kontaktowe, które nam przekazuje, takie jak adres e-mail, adres pocztowy, kraj i numer telefonu (komórkowego);
 • pozostałe dane, które użytkownik nam podaje lub które możemy wywnioskować z odpowiedzi na pytania, których nam udziela.
  • Kiedy użytkownik składa zamówienie lub prosi o próbkę za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy:
 • dane o jego tożsamości, które nam podaje, takie jak imię, nazwisko, data preferencje i zainteresowania;
 • szczegółowe dane kontaktowe, które nam przekazuje, takie jak adres e-mail, adres pocztowy, kraj i numer telefonu (komórkowego);
 • szczegółowe dane zamówienia takie jak kupowane produkty;
 • szczegółowe dane płatności takie jak numery karty kredytowej lub rachunku bankowego oraz kwota zapłacona za zakup, chyba że użytkownik prosi o bezpłatną próbkę.
  • Większość danych osobowych użytkownika otrzymujemy bezpośrednio od niego samego, lecz może się zdarzyć, że otrzymamy dodatkowe informacje na temat preferencji i schematów zachowań w Internecie użytkownika od partnerów takich jak Google. Jeżeli użytkownik potrzebuje więcej informacji na temat danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez takie podmioty i udostępnianych innym, zachęcamy do zapoznania się z ich odpowiednią polityką prywatności.
  • Nasza Witryna może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Lifestyles nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych i zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdej z nich.
 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH?
 • W poniższej tabeli wyjaśniamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika i podstawy prawne, na których to robimy. Opieramy się na następujących podstawach prawnych:
 • zgoda użytkownika – przetwarzamy dane na podstawie zgody użytkownika, przy czym użytkownik, zanim dobrowolnie wyrazi zgodę, jest dokładnie informowany o tym, co taka zgoda oznacza;
 • umowa z użytkownikiem – przetwarzamy dane w związku z umową z użytkownikiem, w celu wykonywania tej umowy lub w celu podjęcia kroków poprzedzających jej zawarcie;
 • obowiązek prawny– przetwarzamy dane, ponieważ jesteśmy do tego prawnie zobowiązani;
 • uzasadniony interes – przetwarzamy dane w związku z naszym uzasadnionym interesem takim jak ciągłe ulepszanie naszej Witryny, kanałów w mediach społecznościowych, produktów i usług w celu zapewnienia możliwie optymalnych doświadczeń i wrażeń, w celu ich zabezpieczenia przed nadużyciami i działalnością niezgodną z prawem oraz w celu ich promowania i udostępniania użytkownikom.

 

CEL

PODSTAWA PRAWNA

1.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, żeby zaoferować użytkownikowi, w spersonalizowany i skuteczny sposób, produkty, usługi lub informacje wnioskowane przez niego za pośrednictwem naszej Witryny, poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub kanałów w mediach społecznościowych.

nasz uzasadniony interes

umowa z użytkownikiem

2.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, żeby móc wykonywać umowę zawartą między użytkownikiem a nami lub żeby móc przetworzyć zamówienie użytkownika i być w stanie dostarczyć użytkownikowi wnioskowane produkty lub informacje bądź zrealizować usługi wnioskowane przez użytkownika.

umowa z użytkownikiem

3.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wysyłania użytkownikowi reklam naszych produktów i usług, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, jeżeli użytkownik w sposób wyraźny wyraził zgodę na otrzymywanie takich reklam.

zgoda użytkownika

 

4.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu wysyłania użytkownikowi reklam produktów i usług podobnych do tych uprzednio u nas kupionych lub od nas otrzymanych, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej. Jeżeli użytkownik nie chce, żebyśmy wykorzystywali jego dane osobowe w ten sposób, powinien zaznaczyć to w momencie zbierania przez nas jego danych.

nasz uzasadniony interes

5.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, takie jak dane na nośniku papierowym lub dane wymieniane za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych, w innych celach marketingowych, tj. w celu oferowania użytkownikowi ukierunkowanych reklam, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny LifeStyles oraz starannie dobranych partnerów.

nasz uzasadniony interes

6.        

W ramach wysyłania reklam, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu zbierania informacji służących do analizy naszych reklam, polegającej np. na ustaleniu, do których z treści zawartych w tych reklamach użytkownik uzyskał dostęp lub które łącza w tych reklamach użytkownik kliknął (np. za pomocą technologii śledzących takich jak sygnalizatory sieciowe w naszych e-mailach).

zgoda użytkownika

7.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika:

·           w celu dostosowania się do zobowiązań prawnych, których musimy przestrzegać;

·           w celu realizacji wszelkich uzasadnionych wniosków właściwych organów porządku publicznego lub ich przedstawicieli, organów sądowych, agencji rządowych lub organów rządowych, w tym właściwych organów odpowiedzialnych za ochronę danych lub

·           w celu przekazywania danych osobowych użytkownika na policję lub organom sądowym z własnej inicjatywy w charakterze dowodów lub jeżeli mamy uzasadnione podejrzenia o niezgodne z prawem działanie lub przestępstwo popełnione przez użytkownika poprzez użytkowanie naszej Witryny, naszych kanałów w mediach społecznościowych lub innych kanałów komunikacji.

zobowiązanie prawne

8.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika, żeby prowadzić analizy statystyczne mające służyć ciągłemu ulepszaniu naszej Witryny, reklam, produktów i usług bądź opracowywaniu nowych produktów i usług.

nasz uzasadniony interes

9.        

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub w celu ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w przypadku, gdy użytkowanie naszej Witryny, kanałów w mediach społecznościowych lub innych kanałów komunikacji przez użytkownika może zostać uznane:

·           za naruszenie obowiązujących warunków użytkowania naszej Witryny lub praw własności intelektualnej bądź jakichkolwiek innych naszych praw lub praw osób trzecich;

·           za zagrożenie lub groźba dla bezpieczeństwa lub integralności naszej Witryny, naszych kanałów w mediach społecznościowych lub innych kanałów komunikacji bądź wszelkich systemów informatycznych należących do nas lub do naszych wybranych partnerów lub osób trzecich z powodu wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, złośliwego oprogramowania lub innych forma złośliwego kodu lub

·           mające w jakikolwiek sposób charakter nienawistny, obsceniczny, dyskryminujący, rasistowski, oszczerczy, złośliwy, krzywdzący lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwy bądź niezgodny z prawem.

nasz uzasadniony interes

 1. KOMU PRZESYŁAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
 • Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika jednostkom powiązanym LifeStyles, a także możemy powierzać osobom trzecim przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach określonych w art. 3 powyżej, np. w celu:
 • udostępnienia Witryny lub sklepu internetowego użytkownikowi (np. dostawca usług hostingowych);
 • kierowania publikowanych przez nas reklam (np. spółka marketingowa); lub
 • przetwarzania zamówień użytkownika (np. spółka transportowa na potrzeby dostaw produktów); lub
 • przetwarzania płatności (np. dostawca usług płatniczych lub biuro informacji kredytowej).
  • Powyższe osoby trzecie mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wyraźnymi pisemnymi instrukcjami. Gwarantujemy również, że wszystkie takie osoby trzecie są wybierane z należytą starannością i są zobowiązane do przestrzegania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkownika.

 

 • Możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania danych osobowych użytkownika właściwym organom porządku publicznego lub ich przedstawicielom, organom sądowym, agencjom rządowym lub organom rządowym, w tym właściwym organom odpowiedzialnym za ochronę danych, w celu dopełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 3

 

 

 • Nie przesyłamy umożliwiających identyfikację danych osobowych użytkownika żadnej osobie trzeciej innej niż te wymienione w art. 4.1 i 4.2 bez wyraźnej zgody użytkownika. Możemy jednak wysyłać anonimizowane dane do innych organizacji, które mogą wykorzystywać je do ulepszania produktów i usług, a także do dostosowywania marketingu, prezentacji i sprzedaży powyższych produktów i usług.
 1. GDZIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
 • Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zarówno w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim. Dla przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach określonych w art. 3 powyżej możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, które przetwarzają dane w naszym imieniu poza EOG. Każdy podmiot spoza EOG, który przetwarza dane osobowe użytkownika, będzie zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zabezpieczeń procesu przetwarzania danych osobowych użytkownika. Tego rodzaju zabezpieczenia mogą:
 • wynikać z przepisów kraju odbiorcy danych, które można uznać za równoważne z ochroną oferowaną w EOG;
 • wynikać z umowy zawartej między nami a takim podmiotem; lub
 • wynikać z zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji, takiego jak decyzja dotycząca Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta przez Komisję Europejską w dniu 12 lipca 2016 r.
  • Możemy przekazywać anonimizowane i/lub zagregowane dane organizacjom spoza EOG. Jeśli takie przekazanie danych osobowych faktycznie nastąpi, zapewnimy, że wdrożone zostaną zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo i integralność danych osobowych użytkownika oraz wszystkich praw w odniesieniu do danych osobowych, które mogą przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. JAKICH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI MUSIMY PRZESTRZEGAĆ?
 • Dokładamy wszelkich starań, żeby przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3.

 

 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów wymienionych w art. 3 powyżej lub do czasu wycofania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody przez Użytkownika może doprowadzić do sytuacji, w której użytkownik nie będzie mógł już korzystać z całości lub części naszej Witryny. Usuniemy z danych osobowych użytkownika elementy umożliwiające jego identyfikację, kiedy nie będą one już potrzebne dla celów wskazanych w art. 3 powyżej, chyba że:
 • istnieje nadrzędny interes LifeStyles lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej w utrzymywaniu elementów umożliwiających identyfikację w danych osobowych użytkownika; lub
 • istnieje obowiązek prawny lub regulacyjny bądź nakaz sądowy lub administracyjny, który uniemożliwia nam usunięcie elementów umożliwiających identyfikację.
  • Użytkownik potwierdza i rozumie, że ważnym aspektem naszych działań marketingowych jest zapewnienie jak największej istotności naszych materiałów marketingowych dla użytkownika. Robimy to, dostosowując unikalny profil użytkownika przy użyciu odpowiednich cech charakterystycznych, a następnie wykorzystujemy profil, żeby oferować użytkownikowi komunikację, promocje, oferty, biuletyny oraz inne reklamy dotyczące produktów i usług, które mogą go zainteresować.
  • Podejmujemy stosowne środki techniczne i organizacyjne, żeby zagwarantować ochronę danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem lub kradzieżą, a także przed przypadkową utratą, naruszeniem lub zniszczeniem. Dostęp naszego personelu lub personelu osób trzecich będzie ograniczać się tylko do osób, które mogą wykazać się faktyczną potrzebą znajomości danych osobowych i będzie uwarunkowany zobowiązaniem do zachowania poufności. Użytkownik potwierdza i rozumie jednak, że bezpieczeństwo i ochrona stanowią zobowiązania starannego działania, których skutków nigdy nie można zagwarantować.
  • Jeżeli użytkownik zarejestrował się do otrzymywania reklam, takich jak komunikacja, promocje, oferty i biuletyny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych bezpośrednich kanałów komunikacji elektronicznej, wówczas może zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich reklam, klikając łącze rezygnacji zawarte w reklamie.

 

 1. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI?
 • Użytkownik ma prawo żądać dostępu do wszystkich swoich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania uzasadnionej opłaty administracyjnej za wiele kolejnych wniosków o dostęp, które zostały wyraźnie przedłożone w celu spowodowania dla nas uciążliwości lub szkody. Każdy wniosek musi określać, w odniesieniu do jakiej czynności przetwarzania użytkownik chce skorzystać z przysługującego mu prawa dostępu i musi wskazać, do jakich kategorii danych chce uzyskać dostęp.

 

 • Użytkownik ma prawo do sprostowania,  żądania bezpłatnego sprostowania wszelkich danych osobowych użytkownika, które są niedokładne. W przypadku złożenia wniosku o sprostowanie użytkownik do wniosku musi dołączyć dowód wadliwego charakteru danych, w odniesieniu do których wnioskuje o sprostowanie.
 • Użytkownik ma prawo do wycofania wcześniej wydanej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia, żądania usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli dane te nie są już potrzebne w świetle celów przedstawionych w art. 3 powyżej bądź jeśli użytkownik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. Zastrzega się jednak, że wniosek o usunięcie podlega przez nas ocenie pod kątem:
 • naszych interesów i interesów osób trzecich, które mogą być nadrzędne wobec interesów użytkownika; lub
 • obowiązków prawnych lub regulacyjnych bądź nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą stać w sprzeczności z wnioskiem o usunięcie danych.
  • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli:
 • dokonujemy weryfikacji dokładności danych osobowych użytkownika;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu jego danych osobowych;
 • użytkownik potrzebuje swoich danych osobowych dla potwierdzenia, wykonywania lub obrony roszczenia prawnego, podczas gdy my nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów wymienionych w art. 3 powyżej; lub
 • sprawdzamy, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec interesów użytkownika, jeśli użytkownik korzysta z prawa do sprzeciwu na podstawie art. 6.
  • Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
 • przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 3 powyżej;
 • użytkownik jest w stanie udowodnić, że istnieją poważne i uzasadnione powody związane ze szczególną sytuacją użytkownika, które uzasadniają tego rodzaju sprzeciw; oraz
 • nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika.
 • Jeżeli jednak zamierzone przetwarzanie kwalifikuje się do uznania za marketing bezpośredni, użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania bezpłatnie i bez uzasadnienia.
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie wszystkich danych osobowych użytkownika, które nam przekazał, jeśli przetwarzanie opiera się na zgodzie użytkownika lub umowie zawartej z użytkownikiem na mocy art. 3 powyżej.
 • Jeżeli użytkownik pragnie złożyć wniosek w celu skorzystania z jednego lub większej liczby przysługujących mu praw, o których mowa w powyżej, może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres [email protected] E-mail z wnioskiem o skorzystanie z przysługującego prawa nie będzie interpretowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika poza zakresem, jaki jest wymagany do obsługi złożonego wniosku. Wniosek musi spełniać poniższe wymagania:
 • musi wyraźnie wskazywać, z jakich praw użytkownik chce skorzystać;
 • musi jasno określać powody skorzystania z przysługującego prawa, jeżeli jest to wymagane;
 • wniosek powinien być opatrzony datą i podpisany; oraz
 • do wniosku należy dołączyć zeskanowaną cyfrowo kopię ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego, możemy poprosić o podpisane oświadczenie i potwierdzenie tożsamości.

Niezwłocznie poinformujemy użytkownika o odbiorze wniosku. Jeżeli wniosek spełnia powyższe warunki i okaże się ważny, zrealizujemy go tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty odbioru.

Jeżeli użytkownik pragnie złożyć reklamacje dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych, może zawsze skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres [email protected] Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na reklamację, może złożyć skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

 

 1. O DZIECIACH

Niniejsza Witryna nie jest przeznaczona ani nie sądzimy, żeby była interesująca dla dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Nie wykorzystujemy naszej Witryny w celu świadomego zabiegania lub zbierania danych od dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje od osoby poniżej 13 roku życia, wówczas natychmiast zniszczymy odpowiednie dane. Zachęcamy rodziców do aktywnego udziału w zapewnieniu, że ich dzieci nie wysyłają informacji o sobie w sposób nieświadomy w Internecie, a także sugerujemy, żeby korzystali z narzędzi programowych lub usług internetowych służących zagwarantowaniu dzieciom bezpiecznego korzystania z Internetu.