Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) door SXWell Belgium bvba in het kader van uw bezoek aan onze website https://www.skyn.com/nl-be/ (hierna: "Website"), of uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en onze sociale media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Instagram).

Als u meer informatie wilt over hoe wij persoonsgegevens verwerken via cookies, social plugins en andere soorten tracking technologie, wordt u vriendelijk verwezen naar ons Cookiebeleid.

 1. WIE ZIJN WIJ?
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door SXWell Belgium bvba, Internationalelaan 55, 1070 Anderlecht, België (hierna: "LifeStyles", "wij", "ons", "onze"). U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]

 

 • Waar in dit Privacybeleid wordt verwezen naar wet- of regelgeving, worden eventuele wijzigingen in deze wet- of regelgeving impliciet opgenomen.

1.3       Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. In dat geval zullen deze wijzigingen en aanpassingen via onze Website aan u worden meegedeeld. Elk verder gebruik van onze Website zal onderworpen zijn aan het gewijzigde Privacybeleid.

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
 • Wanneer u onze Website of onze sociale media kanalen gebruikt, verwerken wij:
 • Technische informatie, zoals informatie over uw apparaat, IP-adres, browsertype, geografische locatie, besturingssysteem, responstijden van pagina's, downloadfouten;
 • Surf informatie, zoals volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en van onze Website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, de lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina.
 • Andere informatie die u ons verstrekt, zoals wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze Website, zich abonneert op onze dienst, een product zoekt, een bestelling plaatst op onze Website, deelneemt aan discussieborden of andere sociale mediafuncties op onze Website, deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête en wanneer u een probleem met onze Website meldt.

2.2      Wanneer u met ons communiceert door het invullen van een contactformulier op onze Website, of via e-mail, telefoon, fax of sociale media kanalen, verwerken wij:

 • Identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, geboortedatum, voorkeuren en interesses;
 • Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw e-mail adres, postadres, land en (mobiel) telefoonnummer;
 • Inhoud van de communicatie, zoals uw vraag of klacht;
 • Technische informatie over de communicatie, zoals met wie u aan onze kant communiceert, de datum en tijd van de communicatie, of het telefoonnummer dat gebruikt wordt om onze klantendienst te bellen;
 • Alle andere informatie die u ons verstrekt.

2.3      Wanneer u een enquête of vragenlijst invult of meedoet aan een wedstrijd, verwerken wij:

 • Identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, geboortedatum, voorkeuren en interesses;
 • Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw e-mail adres, postadres, land en (mobiel) telefoonnummer;
 • Andere informatie die u ons verstrekt of die wij kunnen afleiden uit uw antwoorden.

2.4      Wanneer u een bestelling plaatst of een monster aanvraagt via onze webshop:

 • Identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw voornaam, achternaam, voorkeuren en interesses;
 • Contactgegevens die u ons verstrekt, zoals uw e-mail adres, postadres, land en (mobiel) telefoonnummer;
 • Bestelgegevens, zoals de producten die u hebt gekocht;
 • Betalingsgegevens, zoals creditcard- of bankrekeningnummers en het bedrag dat u voor uw aankoop heeft betaald, tenzij u een gratis monster aanvraagt.

2.5       Wij ontvangen de meeste van uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, maar het kan gebeuren dat wij aanvullende informatie over uw voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google. Indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen beschikbaar stellen, wordt u vriendelijk verzocht hun privacybeleid te raadplegen.

2.6       Onze Website kan ook links bevatten naar websites van derden. Lifestyles is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden en raadt u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE WETTELIJKE BASIS HIERVOOR?

3.1       In de onderstaande tabel leggen wij uit voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond wij dit doen. Wij doen een beroep op de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming, waarbij u op de hoogte wordt gesteld van wat deze toestemming betekent voordat u vrijwillig uw toestemming geeft;
 • Een contract met u, om dat contract uit te voeren of om stappen te ondernemen alvorens een contract met u af te sluiten;
 • Een wettelijke verplichting die we moeten nakomen;
 • Ons legitieme belang, zoals voortdurende verbeteringen van onze Website, sociale media kanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring hebt, om ze te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten, om ze te promoten en om ze aan u beschikbaar te stellen.

 

DOEL

JURIDISCHE BASIS

1.       

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier te voorzien van de producten, diensten of informatie die u via onze Website, e-mail, telefoon, fax of sociale media kanalen verzoekt.

Ons legitiem belang

Een contract met u

2.       

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren of om uw bestelling te kunnen verwerken en om u de producten of informatie te kunnen leveren die u wenst of om u de diensten te kunnen verstrekken.

Een contract met u

3.        

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u reclame voor onze producten en diensten, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon te sturen, indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke reclame.

Uw toestemming

 

4.       

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u reclame te sturen voor producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u eerder van ons hebt gekocht of ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken, geef dit dan aan wanneer wij uw gegevens verzamelen.

Ons legitiem belang

5.       

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor andere marketingdoeleinden, zoals op papier of via sociale media kanalen, d.w.z. om u te voorzien van gerichte reclame, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven van LifeStyles en zorgvuldig geselecteerde partners.

Ons legitiem belang

6.       

In het kader van het versturen van reclame, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen, verwerken wij uw persoonsgegevens om informatie te verzamelen voor het analyseren van onze reclame, zoals welke van onze inhoud in de reclame die u hebt geopend of op welke links in de reclame u hebt geklikt (bijvoorbeeld via traceertechnologieën, zoals webbakens in onze e-mails).

Uw toestemming

7.       

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die we moeten nakomen, of

- elk redelijk verzoek van bevoegde autoriteiten of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, in te willigen, of

- om uw persoonsgegevens aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten door te geven op ons eigen initiatief als bewijs of als wij gegronde vermoedens hebben van een onwettige daad of misdrijf dat door u via uw gebruik van onze Website, onze sociale media of andere communicatiekanalen is gepleegd.

Een wettelijke verplichting

8.       

Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om onze Website, reclame, producten en diensten te kunnen verbeteren of om nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Ons legitiem belang

9.       

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze legitieme belangen te beschermen of om de legitieme belangen van een derde partij te beschermen in het geval dat uw gebruik van onze Website, onze sociale media kanalen of andere communicatiekanalen kan worden gezien als:

- een schending van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van onze Website of de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of van een derde partij, of

- een gevaar of bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze Website, onze sociale-mediakanalen of andere communicatiekanalen of een van onze IT-systemen, onze geselecteerde partners of een derde partij als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of

- op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwaadaardig, kwetsend of op een andere manier ongepast of illegaal.

Ons legitiem belang

 1. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

4.1       Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere LifeStyles entiteiten en we kunnen ook vertrouwen op derden om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, bijvoorbeeld:

 • Om u onze Website of webshop (zoals een hostingprovider) aan te bieden; of
 • Om onze reclame (zoals een marketingbedrijf) te richten op onze reclame; of
 • Om uw bestelling te verwerken (zoals een transportbedrijf om u de producten te leveren); of
 • Om uw betaling te verwerken (zoals een betalingsdienstaanbieder of een kredietcontrolebureau).

4.2       Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen namens ons en na onze uitdrukkelijke schriftelijke opdracht verwerken. Wij garanderen ook dat al deze derden met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en zich ertoe verbinden om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

4.3       Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals uiteengezet in artikel 3.

4.4       Wij sturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar een andere derde partij dan die vermeld in artikel 4.1 en 4.2 zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. Wij kunnen echter geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing en verkoop ervan te verbeteren.

 

 1. WAAR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1       Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke waarborgen kunnen het gevolg zijn van:

 • de wetgeving van het ontvangende land indien die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
 • een contractuele overeenkomst tussen ons en die entiteit; of
 • een goedgekeurd certificeringsmechanisme, zoals het besluit van de Europese Commissie van 12 juli 2016 over het EU-VS Privacy Shield.

5.2       Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving te waarborgen.

 1. WELKE KWALITEITSGARANTIES HANTEREN WIJ?

6.1       Wij doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de onder artikel 3 genoemde doelen te bereiken.

6.2      Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken of tot het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Uw intrekking van uw toestemming kan impliceren dat u onze Website niet langer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, tenzij ingeval van:

 • Een hoger belang van LifeStyles, of een andere derde partij, om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden; of
 • Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verhindert ze te de-identificeren.

6.3       U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het voor u relevanter maken van onze marketing. Wij doen dit door uw unieke profiel aan te passen op basis van relevante kenmerken en gebruiken dit profiel vervolgens om u te voorzien van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame over producten en diensten die u kunnen interesseren.

6.4       Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsmede tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van derden is alleen op een "need-to-know"-basis en is onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6.5       Als u geregistreerd bent voor het ontvangen van reclame, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke reclame wijzigen door te klikken op de opt-out-link die in dergelijke reclame is opgenomen.

 1. WAT ZIJN JE RECHTEN?

7.1        U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons over u worden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken die duidelijk worden ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan ons. Elke aanvraag moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op toegang wenst uit te oefenen en tot welke gegevenscategorieën u toegang wenst te krijgen.

7.2       U heeft het recht op correctie, d.w.z. dat u het recht heeft om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien u een verzoek tot correctie indient, dient uw verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van het gebrekkige karakter van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

7.3       U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

7.4       U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wissen, d.w.z. om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als deze gegevens niet meer nodig zijn in het licht van de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden wij bij een dergelijk verzoek rekening houden met het volgende:

 • Onze belangen en die van derden die zwaarder kunnen wegen dan uw belangen; of
 • Wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die het wissen kunnen verhinderen.

7.5       U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in plaats van deze te verwijderen, d.w.z. om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien:

 • Wij de juistheid van uw persoonsgegevens aan het controleren zijn; of
 • De verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het verwijderen van uw persoonsgegevens; of
 • U uw persoonsgegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de in artikel 3 hierboven vermelde doeleinden; of
 • Wij nagaan of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw belangen als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen in overeenstemming met artikel 6.

7.6       U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien:

 • De verwerking is gebaseerd op ons legitiem belang op grond van artikel 3 hierboven; en
 • U kunt bewijzen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met uw specifieke situatie zijn die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen; en
 • Onze legitieme belangen niet boven uw belangen gaan.
 • Indien de beoogde verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht om kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking.
 • U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid, w.z. dat u alle persoonsgegevens die u ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons ontvangt, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of een contract met u volgens artikel 3 hierboven.

 

 • Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer door een e-mail te sturen aan [email protected] Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Geef duidelijk aan welk recht u wenst uit te oefenen; en
 • Vermeld duidelijk de redenen voor de uitoefening van uw recht, indien nodig; en
 • Uw verzoek moet worden gedateerd en ondertekend; en
 • Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u vragen om een door u ondertekende bevestiging en een bewijs van identiteit.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van het feit dat wij uw verzoek hebben ontvangen. Indien het verzoek aan bovenstaande voorwaarden voldoet en geldig blijkt te zijn, zullen wij het verzoek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek honoreren.

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact opnemen met onze Privacy Officer door een e-mail te sturen naar [email protected] Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 1. KINDEREN

Deze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. Wij vragen of verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als wij vernemen dat er informatie van iemand jonger dan 13 jaar aan ons is verstrekt, zullen wij die informatie vernietigen. We moedigen ouders aan een actieve rol te spelen om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet onbewust informatie over zichzelf naar waar dan ook op het internet sturen, en stellen voor dat zij software of onlinediensten gebruiken om een veilige internetervaring voor hun kinderen te garanderen.